Комплетот за квантитативна PCR со флуоресцентна флуоресцентна нуклеинска киселина вирус на CHK BIOTECH доби CE сертификат