CHK BIOTECH's HPV 15 високоризични типови Комплет за флуоресцентна квантитативна PCR на нуклеинска киселина доби CE сертификат

 

 

ХПВ-ЦЕ


Време на објавување: 23-ти септември 2022 година